אינטרקום בבית המשותף

שאלה: 

במידה ואין אינטרקום מה אחוז ההחלטה להתקין אינטרקום?

תשובה: 

יש לקבל החלטה ברוב של 75% מכלל דיירי הבניין , מאחר והדבר מהווה שיפור במידה ואינטרקום תקול, עלות התיקון עד הדירה חלה על נציגות ועד הבית , מהדירה והלאה העלות חלה על בעל הדירה. האם דייר חייב לשאת בהתקנת אינטרקום/תיקון במידה ואינו רוצה מכשיר בדירתו? במידה וההתקנה משפיעה על המערכת הכללית של האינטרקום, יש חובה להתקין את המכשיר במידה וההתקנה אינה משפיעה , אין חובה.

תחום: 

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il